Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unimpeachable
unimpeachable
[,ʌnim'pi:t∫əbl]
tính từ
không thể nghi ngờ, không thể bắt bẻ, đáng tin cậy
unimpeachable honesty
tính chân thật đáng tin cậy
news from an unimpeachable source
tin từ một nguồn rất chắc


/,ʌnim'pi:tʃəbl/

tính từ
không để đặt thành vấn đề nghi ngờ, rất chắc
news from an unimpeachable source tin từ một nguồn rất chắc
không thể bắt bẻ, không thể chê trách

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "unimpeachable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.