Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unideal
unideal
[,ʌnai'diəl]
tính từ
không lý tưởng, nôm na, tầm thường, kém cỏi


/'ʌnai'diəl/

tính từ
không lý tưởng, nôm na, tầm thường, kém cỏi

Related search result for "unideal"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.