Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unidea'd
unidea'd
[,ʌnai'diəd]
tính từ
không có ý kiến


/'ʌnai'diəd/

tính từ
không có ý kiến


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.