Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unhonoured
unhonoured
[ʌn'ɔnəd]
tính từ
không được tôn kính, không được kính trọng; bị khinh miệt, bị coi khinh


/'ʌn'ɔnəd/

tính từ
không được tôn kính, không được kính trọng; bị khinh miệt, bị coi khinh


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.