Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unheroic
unheroic
[,ʌnhi'rouik]
tính từ
không anh hùng
không quả cảm, không dám làm việc lớn
không kêu, không khoa trương, không cường điệu (ngôn ngữ)
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) không to lớn khác thường, không hùng mạnh khác thường


/'ʌnhi'rouik/

tính từ
không anh hùng


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.