Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unhanged
unhanged
[ʌn'hæηd]
tính từ
hạ xuống, bỏ xuống
không bị treo; thoát tội chết treo


/'ʌn'hæɳd/

tính từ
hạ xuống, bỏ xuống
thoát tội chết treo

Related search result for "unhanged"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.