Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unguided
unguided
[ʌn'gaidid]
tính từ
không có người hướng dẫn, không được hướng dẫn
không lái, không điều khiển, không được kiểm tra (vũ khí)
không tự chủ, vô ý
in an unguided moment
trong lúc vô ý


/'ʌn'gaidid/

tính từ
không có người hướng dẫn, không được hướng dẫn
không lái, không điều khiển (vũ khí)
không tự chủ, vô ý
in an unguided moment trong lúc vô ý

Related search result for "unguided"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.