Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unflattering
unflattering
[ʌn'flætəriη]
tính từ
không tâng bốc, không xu nịnh, không bợ đỡ; chân thật
không thuận lợi; không tốt


/'ʌn'flætəriɳ/

tính từ
không tâng bốc, không xu nịnh, không bợ đỡ

Related search result for "unflattering"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.