Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unextinguished
unextinguished
[,ʌniks'tiηgwi∫t]
tính từ
chưa tắt (đèn); chưa chấm dứt, chưa bị dập tắt
chưa trả hết (nợ)


/'ʌniks'tiɳgwiʃt/

tính từ
chưa tắt (đèn); chưa chấm dứt, chưa bị dập tắt
chưa trả hết (nợ)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.