Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unexploited
unexploited
[,ʌneks'plɔitid]
tính từ
chưa khai thác; không được khai thác


/'ʌniks'plɔitid/

tính từ
chưa khai thác; không được khai thác

Related search result for "unexploited"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.