Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unentitled
unentitled
[,ʌnin'taitld]
tính từ
không có quyền; không được quyền, không được phép (làm việc gì); không xứng, không có tư cách


/'ʌnin'taitld/

tính từ
không được quyền, không được phép (làm việc gì)

Related search result for "unentitled"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.