Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
undynamic
tính từ
không thuộc động lực, không thuộc động lực học
không năng động, không năng nổundynamic
['ʌndai'næmic]
tính từ
không thuộc động lực, không thuộc động lực học
không năng động, không năng nổGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.