Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
undiscernible
undiscernible
[,ʌndi'sə:nəbl]
tính từ
không thể nhận thức rõ, không thể thấy rõ, không thể nhận thức, không thể phân biệt


/'ʌndi'sə:nəbl/

tính từ
không thể nhận ra được; không thể phân biệt được


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.