Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
undestroyed
undestroyed
[,ʌndis'trɔid]
tính từ
không bị phá hoại, không bị phá huỷ, còn nguyên; nguyên vẹn


/'ʌndis'trɔid/

tính từ
không bị phá hoại, không bị phá huỷ, còn nguyên


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.