Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
undependable
undependable
[,ʌndi'pendəbl]
tính từ
không đáng tin cậy, không thể tin cậy được, không thể trông mong được


/'ʌndi'pendəbl/

tính từ
không đáng tin cậy, không thể tin cậy được, không thể trông mong được

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.