Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
undecipherable
undecipherable
[,ʌndi'saifərəbl]
tính từ
không thể đọc ra được, không thể giải được (mã)


/'ʌndi'saifərəbl/

tính từ
không thể đọc ra được, không thể giải được (mã)

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.