Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unconvincing
unconvincing
[,ʌnkən'vinsiη]
tính từ
không làm cho người ta tin, không có sức thuyết phục


/'ʌnkən'vinsiɳ/

tính từ
không làm cho người ta tin, không có sức thuyết phục

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.