Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
uncontradictable
uncontradictable
[,ʌn,kɔntrə'diktəbl]
tính từ
không cãi lại được, không bác được


/'ʌn,kɔntrə'diktəbl/

tính từ
không cãi lại được, không bác được


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.