Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unconsecrated
unconsecrated
[(')ʌn'kɔnsikreitid]
tính từ
không được đem dâng, không được hiến dâng (thánh; Chúa)
(tôn giáo) không được thờ cúng
(tôn giáo) không được tôn, không được phong (giám mục)
không được công nhận, không được thừa nhận


/'ʌn'kɔnsikreitid/

tính từ
không được đem dâng, không được hiến dâng
(tôn giáo) không được thờ cúng
(tôn giáo) không được tôn, không được phong

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.