Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unconcern
unconcern
[,ʌnkən'sə:n]
danh từ
sự vô tình, sự hờ hững, sự lãnh đạm, sự không chăm lo, sự không quan tâm; tính vô tư lự


/'ʌnkən'sə:n/

danh từ
tính lãnh đạm; sự vô tình, sự hờ hững, sự không quan tâm
tính vô tư lự; sự không lo lắng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "unconcern"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.