Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
uncompensated
uncompensated
['ʌn'kɔmpenseitid]
tính từ
không được bù, không được đền bù, không được bồi thường (thiệt hại)


/'ʌn'kɔmpenseitid/

tính từ
không được bù, không được đền bù, không được bồi thường (thiệt hại)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.