Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unclear
unclear
[,ʌn'kliə]
tính từ
không rõ ràng; không minh bạch; khó hiểu


/'ʌn'kliə/

tính từ
không trong, đục
không rõ, không sáng
(nghĩa bóng) không rõ ràng, không minh bạch, không phân minh

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "unclear"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.