Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unbribable
unbribable
[,ʌn'braibəbl]
tính từ
không thể đút lót được, không thể hối lộ được, không thể mua chuộc được


/'ʌn'braibəbl/

tính từ
không thể đút lót được, không thể hối lộ được, không thể mua chuộc được

Related search result for "unbribable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.