Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unbox
unbox
[,ʌn'bɔks]
ngoại động từ
lấy trong hộp ra, lấy trong thùng ra
mở (thùng)


/'ʌn'bɔks/

ngoại động từ
lấy trong hộp ra
mở (thùng)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "unbox"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.