Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unblended
unblended
[,ʌn'blendid]
tính từ
không pha trộn (rượu, chè, thuốc)


/'ʌn'blendid/

tính từ
không pha (rượu, chè, thuốc)

Related search result for "unblended"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.