Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unbeliever
unbeliever
[,ʌnbi'li:və]
danh từ
người không tin; người không tín ngưỡng, người vô tín ngưỡng
người hoài nghi; người theo chủ nghĩa hoài nghi


/'ʌnbi'li:və/

danh từ
người không tin
người không tín ngưỡng

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.