Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unbefitting
unbefitting
[,ʌnbi'fitiη]
tính từ
không hợp, không thích đáng, không ổn


/'ʌnbi'fitiɳ/

tính từ
không hợp, không thích đáng, không ổn

Related search result for "unbefitting"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.