Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unarrested
unarrested
[,ʌnə'restid]
tính từ
không bị bắt
không thu hút (sự chú ý)


/'ʌnə'restid/

tính từ
không bị bắt
không thu hút (sự chú ý)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.