Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unapproved
unapproved
[,ʌnə'pru:vd]
tính từ (+ of)
không được tán thành, không được chấp thuận
không được chuẩn y


/'ʌnə'pru:vd/

tính từ ( of)
không được tán thành, không được chấp thuận
không được chuẩn y

Related search result for "unapproved"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.