Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unapproachable
unapproachable
[,ʌnə'prout∫əbl]
tính từ
khó nói chuyện; khó gần (người quá cứng nhắc, quá câu nệ..)


/,ʌnə'proutʃəbl/

tính từ
không thể đến gần được, không thể tới gần được; khó gần (người)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "unapproachable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.