Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unapprised
unapprised
[,ʌnə'praizd]
tính từ
không được biết, không được báo trước


/'ʌnə'praizd/

tính từ
không được biết, không được báo trước

Related search result for "unapprised"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.