Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unappeasable
unappeasable
[,ʌnə'pi:zəbl]
tính từ
không làm cho nguôi được (cơn giận); không làm cho yên được (tiếng ồn)
không làm cho phỉ được, không thoả mãn được (lòng thèm khát, ham muốn)
không xoa dịu được


/'ʌnə'pi:zəbl/

tính từ
không làm cho nguôi được (cơn giận); không làm cho yên được (tiếng ồn)
không làm cho phỉ được, không thoả mãn được (lòng thèm khát, ham muốn)
không xoa dịu được

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.