Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unappalled
unappalled
[,ʌnə'pɔ:ld]
tính từ
không sợ, không kinh hoảng
không nao núng, thản nhiên, trơ trơ


/'ʌnə'pɔ:ld/

tính từ
không sợ, không kinh hoảng
không nao núng, thản nhiên, trơ trơ

Related search result for "unappalled"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.