Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unannounced
unannounced
[,ʌnə'naunst]
tính từ
bất ngờ, không báo trước, không tri trước
he arrived unannouced
ông ta đến bất ngờ không nói trước
không được thông báo


/'ʌnə'naunst/

tính từ
không báo trước

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.