Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unamazed
unamazed
[,ʌnə'meizd]
tính từ
không kinh ngạc, không ngạc nhiên


/'ʌnə'meizd/

tính từ
không kinh ngạc

Related search result for "unamazed"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.