Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unadaptable
unadaptable
[,ʌnə'dæptəbl]
tính từ
không biết thích nghi; không biết tuỳ thời, không tuỳ cơ ứng biến


/'ʌnə'dæptəbl/

tính từ
không biết thích nghi; không biết tuỳ thời, không tuỳ cơ ứng biến


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.