Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unaccordant
unaccordant
[,ʌnə'kɔ:dənt]
tính từ
không phù hợp, không hoà hợp


/'ʌnə'kɔ:dənt/

tính từ
không phù hợp, không hoà hợp


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.