Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ultra-rapid
ultra-rapid
['ʌltrə'ræpid]
tính từ
cực nhanh


/'ʌltrə'ræpid/

tính từ
cực nhanh

Related search result for "ultra-rapid"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.