Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ultra


/'ʌltrə/

tính từ

cực, cực đoan, quá khích

danh từ

người cực đoan, người quá khích


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "ultra"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.