Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
two-piece
two-piece
['tu:'pi:s]
danh từ
bộ đồ (bộ quần áo hai cái đi với nhau)
a two-piece bathing-costume
một bộ áo tấm hai mảnh
a two-piece suit
một bộ quần áo hai chiếc
tính từ
hai phần


/'tu:'pi:s/

tính từ
hai mảnh
a two-piece bathing-suit bộ áo tắm hai mảnh

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "two-piece"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.