Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
twilit
tính từ
mờ mờ tối; được soi sáng lờ mờ (bằng bình minh/hoàng hôn)twilit
['twailit]
tính từ
mờ mờ tối; được soi sáng lờ mờ (bằng bình minh/hoàng hôn)
in the twilit gloom
trong bóng tối mờ mờGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.