Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
tweet
tweet
[twi:t]
danh từ
tiếng chiêm chiếp (chim)
nội động từ
kêu chiêm chiếp (chim)


/twi:t/

danh từ
tiếng kêu chiêm chiếp, tiếng hót líu lo (chim)

nội động từ
kêu chiêm chiếp, hót líu lo (chim)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "tweet"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.