Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
turn on    Chuyên ngành kỹ thuật
mở
mở máy
thắt
vặn mở (vòi nước)
    Lĩnh vực: điện
bật (đèn)
bật điện
đóng (cung cấp điện)
mở nước
    Lĩnh vực: xây dựng
mở lên
    Lĩnh vực: toán & tin
mở, bật


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.