Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
turkey

turkey
['tə:ki]
danh từ, số nhiều turkeys
(động vật học) gà tây (loài chim to nuôi để ăn thịt, đặc biệt là vào dịp lễ Giáng sinh); thịt gà tây
(từ Mỹ, nghĩa Mỹ) sự phá sản; sự thất bại
lời nói thẳng (khó nghe)
to talk turkey
nói toạc móng heo

[turkey]
saying && slang
fool, dumbo, jerk
You turkey! Why did you put Jello on my pizza?


/'tə:ki/

danh từ
(động vật học) gà tây

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "turkey"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.