Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
tuning-fork
tuning-fork
['tju:niη'fɔ:k]
danh từ
âm thoa (dụng cụ nhỏ bằng thép giống (như) cái chĩa có hai mũi, khi đánh vào thì phát ra một âm thanh có độ cao cố định, (thường) là nốt LA)


/'tju:niɳfɔ:k/

danh từ
thanh mẫu, âm thoa

Related search result for "tuning-fork"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.