Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
tug of war
tug+of+war
['tʌgɔv'wɔ:]
danh từ
cuộc ganh đua mà trong đó, hai đội kéo hai đầu của một dây thừng cho đến khi một đội lôi đội kia vượt qua vạch ở giữa; trò chơi kéo co
(nghĩa bóng) cuộc chiến đấu gay go (giữa hai bên)


/'tʌgəv'wɔ:/

danh từ
trò chơi kéo co
(nghĩa bóng) cuộc chiến đấu gay go (giữa hai bên)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.