Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
tubule
tubule
['tju:bju:l]
danh từ
ống nhỏ


/'tju:bju:l/

danh từ
ống nhỏ

Related search result for "tubule"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.