Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
tubercular
tubercular
[tju:'bə:kjulə]
tính từ
(thực vật học) (thuộc) nốt rễ
(y học) (thuộc) bệnh lao; gây ra bệnh lao; bị nhiễm bệnh lao, mắc bệnh lao
a tubercular infection, lungs
sự lây bệnh lao; phổi bị nhiễm lao
danh từ
người mắc bệnh lao


/tju:'bə:kjulə/

tính từ
(thực vật học) (thuộc) nốt rễ
(y học) (thuộc) bệnh lao; mắc bệnh lao

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "tubercular"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.