Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
treo giảiverb
to offer a prize

[treo giải]
to offer a prize
Treo giải lấy đầu ai
To put a price on somebody's headGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.