Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
traumatize
traumatize
['trɔ:mətaiz]
Cách viết khác:
traumatise
['trɔ:mətaiz]
ngoại động từ
làm bị chấn thươngCách viết khác : traumatise


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.